Kwaliteit In Verbinding - houtwerk naar menselijke maat

<< Beweeg de cursor over

Kistje in essen en goudenregen

www.kwaliteitinverbinding.nl

hout- en levenswerk

10-11-08

DSCN00011b

Vorm en leegte - Leegte en vorm

 

Wij mensen vullen de ruimte met vormen. Meubels, gebouwen, organisaties, gedachten, ideen. Een tijdlang denken we dat het om die vorm gaat. Maar vormen vergaan, je kunt ze terzijde leggen als schoenen die niet meer passen.

 

Waar geen vormen zijn is leegte, of rust. Dat zoeken we op als de vormen ons teveel worden. Op het grensvlak van vorm en leegte vind je inspiratie, nieuwe energie; dr houdt het leven zelf zich op.

 

Deze vorm, dit kistje - uit essen en goudenregen - symboliseert dit thema. Het wekt de suggestie dat het open kan. Het bevat niets; of bevat het alles?