Kwaliteit In Verbinding - houtwerk naar menselijke maat

Mijn achtergrond

 

Werken met hout is een vaardigheid die zich de laatste jaren verder ontwikkelt, na een begin in de kinderjaren.

 

In mijn loopbaan heb ik de professies van wetenschappelijk onderzoeker in Wageningen, van technisch automatiseerder en van projectleider in de vernieuwing van de spoorwegen achter me gelaten. Gaandeweg voelde ik het gemis van direct contact met de materie steeds sterker, totdat het haast onontkoombaar was om weer ambachtelijk met mijn handen te gaan werken.

 

Verbindingen en de kwaliteit daarin zijn de rode draad in mijn leven. Ik geef ze nu vorm in hout; en in de relatie met u als opdrachtgever en als toekomstig behoeder van iets wat ik op basis van uw idee met liefde heb gemaakt.

 

 

Elke verbinding - geslaagd of juist niet - herinnert me er steeds weer aan wie ik ben: een mens die gemaakt is om er met anderen - zonder uitsluiting van wie dan ook - iets moois van te maken op deze wereld.

DSCN0024

www.kwaliteitinverbinding.nl

hout- en levenswerk

03-07-09